Dette kan du levere ved Mila gjenvinningsstasjon

På gjenvinningsstasjonen kan du levere alle typer husholdningsavfall, bortsett fra matavfall. For eksempel:

 • Trevirke
 • Hageavfall
 • Grovavfall
 • Metall
 • Keramikk og porselen
 • Papp og papir
 • Gipsavfall
 • Bildekk
 • Betong, jord, sand, stein og grus
 • Restavfall
 • Farlig avfall
 • Elektrisk og elektronisk avfall

Priser ved Mila avfallsstasjon, Mjøndalen

Innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum kan fritt levere husholdningsavfall. Avfall som oppstår i forbindelse med næringsvirksomhet, nybygg, rehabilitering, graving eller rivning, må betales for ved levering.

 • For bygg- og rivningsavfall er prisen 2,25 kr per kilo inkl. mva. 

Hvis du ikke har bil, henger eller tid kan Søppelbilen hente og kjøre det bort for deg. Se her for priser for søppeltaxi.https://www.soppelbilen.no/soppeltaxi/